Työelämään siirtyneistä opiskelijoistamme enemmistö toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina omalla toiminimellä.

Vastaanottoja pidetään kotona, omissa toimitiloissa, fysikaalisissa hoitolaitoksessa, erilaisilla lääkäriasemilla, kylpylöissä, hotelleissa, urheiluseurojen tiloissa, kuntosaleilla ja ulkomaisissa lomakohteissa jne.

Ajan henkeä ovat erilaiset työpaikka-ja kotikäynnit. Osa työpäivästä ja työviikosta voi kulua oman toimipisteen ulkopuolella. Koulu suosittelee helposti liikuteltavan hierontamatkapöydän hankkimista jo opiskeluaikana.

Kursseittain arvioituna PUK:sta valmistuneista keskimäärin yli 1/3 jatkaa opintojaan alalla ja n. 1/3 jää harjoittamaan hierojan/urheiluhierojan ammattia koko-tai osapäiväisesti.

Hieronta-alalla ja yleensä työmarkkinoilla kasvanut kilpailu on aiheuttanut sen että yhdellä ammatilla ei välttämättä alalle haluta suoraan jäädä. Toisaalta alalle suoraan jäävien määrään vaikuttaa alentavasti koulutusryhmien viime vuosina alentunut keski-ikä.

Koulustamme hankittu kädentaito ja muut tiedot/taidot antavat vankan pohjan ammatin harjoittamiseen myös työelämään myöhemmin hakeutuville.