alan-SORA-saadokset

Lataa

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. PIRKANMAAN URHEILUHIEROJAKOULU Hakuinfo - soveltuvuus alalle Hierojakoulutuksii mme hakeviin sovelletaan valtioneuvoston asetuksissa määriteltyjä sosiaali - , terveys - ja liikunta - alan opintoihin liittyviä terveydentilavaatimuksia : - l ähtökohtaisesti opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla e steenä opiskelijaksi ottamiselle - o piskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä , joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen - hakijan terveydentilan tai toimintakyvyn osal ta mahdollis et sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien hoitotilanne arvioidaan yksilöllisesti OPISKELIJAKSI OTTAMISEN ESTEENÄ VOI OLLA: - psyykkiset sairaudet , jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen osallistumisen, kuten ajank ohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus - fyysiset sairaudet kuten tuki - ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat , jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai t yössä oppimisessa toimimisen - veriteitse tarttuva sairaus - päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus HUOMIOI MYÖS : Opiskelun aloittamisen ja opiskelupaikan säilyttämisen ja edellytyksenä on, että opiskelija lla ei ole rikosrekisteriä - huumausainerikos ta, tuomiota sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta. Tällaisista rikoksista seuraa opiskeluoikeuden uudelleen arviointi ja tämä tarkoittaa opiskeluoikeud en menettämistä . Mikäli opiskelun alettua ilmenee, että opiskelija on hakuvaiheessa antanut väärää tietoa liittyen terveydentilaansa , rikosrekisteriin tai opintopaikan menettämiseen aiemmin, opiskeluoikeus peru taan.

Näkymät

 • 405 Total Views
 • 395 Website Views
 • 10 Embedded Views

Toiminnot

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+