1. Rekisterinpitäjä

      Pirkanmaan Urheiluhierojakoulu

      2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

      Pirttimaa Juha, Lumio Marko
      Fysikaalinen Hoitolaitos Arcus ay
      Kuninkaankatu 21 4.krs
      33210 TAMPERE
      p. 050 4654480
      info@puhk.fi

      3. Tietosuojavastaava

      Pirttimaa Juha ja Lumio Marko

      4. Käsittelijä

      Oy Tawasta OS Technologies Ltd.
      PL 82 (Kasarmikatu 15 B, 13100 Hämeenlinna)
      33101 TAMPERE
      010 281 8000
      info@tawasta.fi

      5. Rekisterin nimi

      Pirkanmaan Urheiluhierojakoulun ja fhl Arcuksen sähköisten palveluiden asiakasrekisteri

      6. Henkilötietojen käyttötarkoitus

      Pirkanmaan Urheiluhierojakoulun ja fhl Arcuksen sähköisten palveluiden tarjoaminen käyttäjille

      7. Rekisterin sisältämät tiedot

      Rekisteri sisältää käyttäjien perusyhteystietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa järjestelmään täydentäviä henkilötietoja, kuten kotiosoitteen ja puhelinnumeron.

      8. Säännönmukaiset tietolähteet

      Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

      • rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa asiakkaaksi, rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi, rekisteröidyn käyttäessä palveluja, tai muun asiallisen yhteyden syntyessä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille

      • kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten

      9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto

      Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

      10.  Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat

      Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.

      11.  Rekisterin suojauksen periaatteet

      Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

      12. Rekisteröidyn oikeudet

      Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

      •     pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

      •     niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

      •     tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

      Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle kirjallisesti.